Buunk Appartementen

Stedelijk wonen in een park
 • Op het terrein van een voormalig hoveniersbedrijf Buunk hebben we een plan ontworpen voor 94 appartementen. Het groene kavel wordt omringd door sportvelden en een groene woonwijk. Bovendien ligt het kavel aan de Ecologische hoofdstructuur van Amsterdam. Verder waren op het terrein twee monumentale Amsterdamse school aanwezig die we wilden behouden.

  Gezien de groene context lag het voor de hand om als ontwerpthema te kiezen voor gebouwen in een park. In plaats van één massief volume hebben we er voor gekozen de woningen te verdelen over drie slanke blokken. De blokken verspringen zodat er maximale transparantie (zichtlijnen) ontstaat en een goede bezonning voor alle appartementen.

 • Ook de hoogte van de blokken varieert, laag waar aansluiting op bestaande bebouwing plaatsvindt, hoger waar dat kan. De verschillende hoogtes van de blokken zorgt samen met het verschuiven van de gebouwen voor een gebalanceerde stedenbouwkundige compositie van volumes. Het maaiveld is met zorg ontworpen als een park, en is de gemeenschappelijk tuin voor de bewoners.

  Al deze ingrepen hebben als doel dat we op relatief klein kavel op een verantwoorde wijze een groot aantal betaalbare woningen in het middeldure huursegment kunnen realiseren. Iets waar gezien de huidige wooncrisis in Amsterdam erg veel behoefte aan is.

De Architectuur

In de architectuur van de gebouwen komt de speelse vorm van de plattegrond terug in de gevel door de gevelelementen onder een hoek te plaatsen. Horizontale beton banden zorgen voor het breken van het volume en creeren samenhang tussen de gebouwen. De ramen van vloer tot plafond zijn vormgegeven als erkers, wat de transparante karakter van de gebouwen verstrekt.

De Ingrediënten

De beëindiging van de gebouwen vindt plaats door de op de bovenste verdiepingen de hoek van de gevelelementen om te draaien. Er ontstaat een klassieke driedeling: basement, middendeel en beeindiging. Per gebouw gebeurt dit in andere verhoudingen waardoor een afwisselend beeld ontstaat, maar door gebruik te maken van dezelfde ingrediënten blijft de samenhang van het ensemble bestaan.


‘Door in de plint de beplanting tegen de gevel aan de laten groeien onstaat een mooie natuurlijke overgang met het park: de gebouwen worden als het ware verankerd aan hun omgeving'


Projectinfo
 • Opdrachtgever Cero Invest bv
 • Categorie Nieuwbouw
 • Oppervlak 7.835 m2
 • Team Marco van Zal, Jacco van Wengerden
  Shady Zenaldin, Matteo Porceddu
  Wenfei Du, Viviana Dionosi
 • Co Architect Atelier van Wengerden
 • Afbeeldingen Beeks.

Volgend project: Woongebouw Park Frankeldael
Scroll to top